Professeur Bui Quoc Chau (inventeur de methode Dien Chan)

 
 


Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
Doc lap tu do hanh phuc
« Tôi, Gs BQC, người sáng lập phương pháp Diện Chẩn Dieu khien lieu phap
Địa chỉ 16 ky con phuong Phu Nhuan, thanh pho Ho Chi Minh , Viet Nam
Logo bảo chứng ngày ( thuong hieu):n° :06/48. Vol .le 1/12/2006 et renouveller en 2016 …
Chức minh thư nhân dân số :…020067299.
Chính thức công nhận Academie Diện Chẩn ( Viet Y Dao international)
địa chỉ 6 rue Michel Ange 75016 Paris
số công báo: W751202182
thành lập ngày 29/10/2009
tại préfecture : Paris- France
Là cơ quan chính thức duy nhất của Diện Chẩn trên địa bàn quốc tế - ngoài VN -
ADC là cơ quan có nhiệm vụ : Phát triển, tổ chức, lãnh đạo, đào tạo và bảo vệ phương pháp Diện Chẩn dieu khien lieu phap..
Moi, Professeur BUI Quoc Chau, fondateur de la méthode DIEN CHAN…
Adresse 16 ky con phuong Phu Nhuan, thanh pho Ho Chi Minh , Viet Nam
Logo déposé : n° :06/48. Vol .le 1/12/2006 et renouveller en 2016 …
Carte identité :020067299
Reconnaitre officiellement l’Association Academie DIEN CHAN ( Viet Y Dao international),
Siège social 6 rue Michel Ange 75016 Paris –France
Déclarer à Préfecture de Paris- France
Numéro journal officie : 20090046 du 29/10/2009
Est l’unique représentant officiel de ma méthode DIEN CHAN au niveau mondial sauf VN.
ADC as le devoir de développer, organiser, diriger, promouvoir et défense la méthode DIEN CHAN »
Phân định các sinh hoạt giữa ADC và Diện Chẩn VN :
Để thống nhất hệ thống sinh hoạt trên toàn thế giới. Tôi quyết định phân chia trách nhiệm và ấn định sự sinh hoạt giữa ADC và Diện Chẩn VN như sau :
1 - ADC là cơ quan có nhiệm vụ thành lập, phat trien và bảo vệ hệ thống giáo trình cũng như hệ thống đẳng cấp thống nhất của phương pháp Diện Chẩn trên toàn thế giới kể cả Việt Nam. Va bao ve tac quyen cac cong trinh sang tao cua giao su Bui QUOC Chau, ( Dien Chan, … )Trong trường hợp không tôn trọng điều này, thì tư cách đại diện phương pháp Diện Chẩn tại VN kể như không còn giá trị.
2- Các bằng cấp của Diện Chẩn được cấp phát bởi ADC hoặc của Diện Chẩn VN ( Viet Y Dao) đều có giá trị tương đương. Cả hai hệ thống phải có bổn phận công nhận tương đương lẫn nhau.
3.Các dụng cụ, sách vở, tài liệu, máy móc… của Diện Chẩn, được sản xuất tại Việt Nam, thì chỉ có Diện Chẩn VN ( Viet Y Dao) mới có quyền quản lý và phân phát tại Việt Nam. Nhưng không được quyền phân phát hoặc bán cho các cá nhân, tổ chức hoặc qua các trung gian để bán ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, mà phải qua ADC.
4- Ngược lại các sách vở, tài liệu, … của Diện Chẩn, được sản xuất ngoài Việt Nam, thì chỉ có ADC mới có quyền quản lý và phân phát trên thế giới. Nhưng không được quyền phân phát hoặc bán cho các cá nhân, tổ chức hoặc qua các trung gian để bán trong lãnh thổ Việt Nam, mà phải qua Diện Chẩn VN ( VYD)
5- Việc công nhận các chi nhánh, hiệp hội, phòng mạch, đại diện, mạng lưới, nhân sự lãnh đạo… của Diện Chẩn. Không được lẫn lộn và chằng chéo lẫn nhau.
- Trên lãnh thổ VN do Diện Chẩn Việt Nam có thẩm quyền.
- Trên địa bàn quốc tế (ngoài VN), do ADC có thẩm quyền.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày : 29/10/2009
Được chính thức kê khai tại Sở Công chứng VN ngày :…
Gồm 3 bản chính được phân chia cho 3 nhân sự sau đây :
- Gs Bui Quoc Chau : sáng lập phương pháp Diện Chẩn( tong giam doc viet y dao international)
- Bùi MinhTâm đại diện Diện Chẩn VN( pho giam doc phu trach o Viet nam)
- Zys Le Yen Chủ tịch ADC dai dien Dien Chan o nuoc ngoai
Làm tại Việt Nam ngày 29/10/2009.
Ký tên: Gs Bui Quoc Chau.

 
 

 

 
Accueil Histoires Rapports Contact Photos Recettes Animation Professeur Liens