daida

Accueil

Academie Dien Chan Paris:Tuyển sinh lớp Diện Chẩn tại Paris

Lớp học Diện Chẩn - Điều Khiển Liệu Pháp do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu trực tiếp giảng dạy
tại Paris (dạy bằng tiếng Việt Nam).
Bắt đầu từ ngày : 25 /9/ 2010 đến hết ngày 30/9/2010 cho 3 cấp 1 *2*3.
Bắt đầu từ ngày 2/10/2010 đến hết ngày 07/10/2010 cho 3 cấp 4*5*6.
Nơi học :
104 Vaugirard 75006 Paris
Các học viên có thể ghi danh và hỏi thêm chi tiết qua Email và địa chỉ:

dienchanparis@gmail.com
buiquocchau1942@gmail.com

Academie Dien Chan
6 Rue Michel Ange
75016 Paris
Tel: 0636386136 ( Le yen)

Academie Dien Chan

Trang đầu tiên

BÀI THU HOẠCH KHÓA 1 TẠI CALIFORNIA USA

3
1 2 4 5